ro en
en

Servicii dezinsectie, dezinfectie, deratizare

Dezinsectie, Dezinfectie, Deratizare

 

Specialiştii noştri în DDD realizează următoarele servicii:


DEZINFECŢIA înseamnă metoda de decontaminare prin care se urmăreşte distrugerea formelor vegetale ale microorganismelor în scopul combaterii şi prevenirii infecţiilor.

Dezinfecţia se efectuează prin pulverizarea cu substanţe cu un spectru larg de folosire împotrva microbilor, bacililor, ciupercilor. Timpul de reacţie în care substanţele profesionale aplicate îşi fac efectul este foarte mic: aproximativ 30 de secunde până la maximum 1 oră.

Aceasta se poate realiza:

- PREVENTIV (profilactic): care are ca scop distrugerea eventualilor germeni patogeni sau condiţionat patogeni care, în mod normal, constituie microbismul local şi se dezvoltă, influenţând negative starea de sănătate a oamenilor şi animalelor.

- DE NECESITATE: se efectuează pentru combaterea unor boli infecţioase sau parazitare, dn momentul înregistrării primelor cazuri de boală şi până la lichidarea întregului focar.


DEZINSECŢIA reprezintă ansamblul metodelor de prevenire şi combatere a artropodelor, care vehiculează şi transmit (direct sau indirect) boli infecto – contagioase şi parazitare pentru om şi animale. Speciile de insect cele mai des întâlnite în acest domeniu de activitate sunt: gândacul roşu de bucătărie, gândacul negru de bucătărie, musca, ţânţarul, molia de haine, greierul de casă, purici, păianjenul de casă, viespea, furnica neagră, molia covoarelor, etc. 

Aceasta se poate realiza:

- PREVENTIV (profilactică) care are scopul de a împiedica înmulţirea şi răspândirea dăunătorilor, prin crearea de condiţii nefavorabile dezvoltării acestora. Ea trebuie să aibă character permanent, de preferinţă la 3 luni.

 - CURATIV (terapeutică sau de combatere) în focar, care urmăreşte distrugerea şi îndepărtarea insectelor şi antropodelor din unitatea asupra căreia se acţionează; ea se realizează la interval repetate de 10 – 14 zile (perioada de incubaţie a insectelor) pentru distrugerea focarelor, fiind urmată apoi de dezinsecţia profilactică.

Ce previne? Dezinsecţia previne şi combate transmiterea unor boli de către insect şi acarieni. Insectele, pe lângă factorul de disconfort pe care îl generează, sunt agenţi cauzali ai unor pagude economice, precum şi agenţi de transmisie la om şi animale, a unor boli infecţioase şi parazitare.

Este bine de ştiut că din totalul de peste 1.200.000 specii de insecte, numai un număr restrâns sunt folositoare omului cum ar fi albina, viermele de mătase, insecte acvatice ce constituie hrană pentru peşti. Primejdia mare pe care o prezintă insectele dăunătoare se datorează puterii mari de înmulţire şi voracităţii lor exagerate.

Pagubele materiale se realizează prin transmiterea de boli atât la culturi, cât şi la animale. Iată câteva boli propagate de insecte, fie prin înţepătură, fie prin contact cu alimentele: febra recurentă, tifosul exantematic, tuberculoza, ciuma, malaria, afecţiuni cutanate, dermatoze, iritaţii ale mucoaselor ocular, toxiinfecţii alimentare, viroze, etc.

Insecticidele folosite sunt de ultima generaţie, fiind din clasa a III-a de toxicitate.


DERATIZAREA reprezintă distrugerea rozătoarelor dăunătoare – are un rol deosebit de important, deoarece acestea constituie un permanent pericol de boli şi pierderi economice.

Principalele rozătoare cu care avem de-a face sunt: popândăul, şobolanul cenuşiu ( şobolan de casă), şoarecele de mişună, specia albastră a şoarecelui de casă, şoarecele de pădure.

Măsurile de combatere se aplică:

- PREVENTIV (profilactică/ defensivă) realizându-se prin: împiedicarea pătrunderii şi stabilirii rozătoarelor în obiective, îndepărtarea surselor de apă şo hrană pentru rozătoarem distrugerea locurilor de adăpostire pentru rozătoare.

Deratizarea este un serviciu care previne şi combate transmiterea unor boli de către rozătoare, prin muşcătură sau contact. Pericolul mare pe care-l reprezintă rozătoarele dăunătoare constă în aceea că acestea provoacă numeroase pagube materiale şi reprezintă un pericol deosebit pentru sănătate.

Rolul rozătoarelor în transmiterea unui număr mare de boli bacteriene, virotice şi parazitare, atât la om cât şi la animale, este bine cunoscut.

Substanţele folosite sunt momeli raticide pe baza de cereal, carne, sânge şi grăsimi animale care nu mucegăiesc, având în componenţă substanţele active din generaţia a treia.

Substanţele se aplică în staţii de intoxicare a rozătoarelor pentru a se evita consumarea lor de către animalele domestic. Toată această procedură se va realiza conform legislaţiei în vigoare O.G. 536/1997.

Deratizarea se efectuează prin produse profesionale şi anume: staţii de intoxicare plastic pentru şobolani şi şoareci, staţie intoxicare carton pentru şobolani şi şoareci, soluţii şi momeli pentru prinderea şoarecilor şi şobolanilor.

Alte servicii

Administrare cladiri
  Oferim serviciul de administrare clădiri, adaptat nevoilor de întreţinere a clădirilor şi spaţiilor aferente acestora. La baza acestor servicii complete de administrare...
Amenajari interioare
  Pentru a veni în ajutorul clienţilor noştri, am introdus în oferta noastră serviciile de amenajări interioare precum:   1. Igienizări pereţi – Praful ş...
Aprovizionare
  Departamentul de achiziţii al firmei Darom asigură un serviciu de aprovizionare rapid, punând la dispoziţia dumneavoastră o gamă largă de produse pentru protocol, produse...
Curatenie
  Compania Darom numără printre serviciile oferite şi servicii de curăţenie. Atribuirea responsabilităţii unei firme specializate în domeniu în ceea ce priveşte cur...