ro en
en

Politica de mediu

 

Cerinţa permanentă  în politica managerială pe care o promovăm la nivelul companiei noastre este menţinerea SISTEMULUI INTEGRAT MANAGEMENT DE CALITATE – MEDIU în conformitate cu standardele de referinţă SR EN 9001:2008 şi SR EN ISO 14001: 2005.

Prin integrarea celor două sisteme de management dorim să realizăm echilibrul între calitatea serviciilor oferite şi protecţia mediului înconjurător, oferind astfel servicii care să conserve mediul înconjurător.


Managementul asigură permanent condiţii pentru:

- Conştientizarea, implicarea şi angajamentul salariaţilor pentru implementarea politicii şi obiectivelor în domeniul calităţii şi a mediului;

- Analiza periodică a politicii referitoare la calitate şi mediu în scopul adecvării ei continue;

- Conformarea cu legislaţia de mediu aplicabilă în România.


Ne îmbunătăţim continuu performanţa de mediu prin:

- Evitarea poluării şi a accidentelor ecologice;

- Conservarea ambientului şi a resurselor naturale;

- Respectarea dreptului la viaţa sănătoasă a comunităţii locale şi a propriilor angajaţi;

- Reducerea poluării fonice prin adoptarea unor măsuri de prevenţie optimă.

 

Prevenim poluarea solului, aerului şi apelor prin gestionarea corectă şi selectivă a deşeurilor.

“PREVENIRE, NU CONSTATARE!” 


Responsabilitatea îmbunătăţirii continue a sistemului integrat de calitate – mediu este a tuturor salariaţilor care aplică acest principiu în toate activităţile pe care le desfăşoară.


curatenie birouri, mocheta curata, spalare mocheta, mocheta birouri

 

politica de mediu, firma de curatenie, administrare cladiri